"Hoşgörü" ile ilgili atasözleri

Süz

Hoşgörü ne demektir? Hoşgörü, kendine aykırı gelen her şeyi anlayış içinde olabildiğince hoş görme durumudur. Başka bir ifadeyle; kendi fikirleri ile çelişse de, diğer kişilerin düşüncelerini özgür bir şekilde dile getirmelerinden rahatsız olmama, karşı tepki göstermeme tutumudur.