"Tabak" nedir?


Nedir? Yorum yapılmamış default thumbnail

Tabak nedir?

  1. Deri ve post gibi şeyleri kullanabilecek duruma getirme işini yapan kişi, deri ustası, sepici
  2. Yemek için kullanılan, içine yemek konulan, derinliği az, yayvan kaba verilen isim