"Abdal" nedir?


Nedir? Yorum yapılmamış default thumbnail

Abdal ne demek?

  1. Kıyafeti perişan ve dilenci kılıklı kişi
  2. Eskiden bir çok yeri dolaşarak tarikatını yaymaya çalışan derviş
  3. Anadolu’da göçebe bir halk ve bu halktan olan kimse