İfadeyi Güçlendiren Söz Öbekleri: Deyimler

Akıllı Sözlük

Gündelik hayatımızda herhangi bir durumu, olayı ya da kavramı daha renkli ve etkileyici hale getirmek için en az iki sözcüğün oluşturduğu, pek çoğunun farklı anlama geldiği kelime öbekleri deyim olarak kabul edilir.

Deyim ne demektir?

Çoğunlukla gerçek anlamından farklı, kendine has bir mana içeren, ifadeyi daha zengin ve etkileyici hale getirmek niyetiyle söylenen kalıplaşmış söz öbeklerine deyim denir. 

Deyimlerin özellikleri nelerdir?

Genellikle gerçek anlamından az çok ayrılan, ilgi çekici bir anlam taşıyan kalıplaşmış söz gruplarıdır.

İki ya da daha fazla kelimeden oluşarak yeni bir anlam kazanan, yazıyı veya konuşmayı daha da etkili kılmak için kullanılır.

Bir ifadeyi daha çok zenginleştirmek, ifadenin etkisini kuvvetlendirmek, renklendirmek için oluşturulmuş söz öbekleridir.

İlgi çekici bir anlatım özelliği olan bir çoğunda gerçek anlamından farklı bir anlamı bulunan, kalıplaşmış sözcüklerdir.